Gezonde Omgeving

Hoe wij ondersteunen

Hoe wij ondersteunen

De Gezonde Omgeving

 

De Gezonde Sportkantine

In de periode april tot en met december 2015 zijn 4 Gezonde Sportkantine-adviseurs en 1 coördinator in totaal 3.100 uur ingezet voor advisering en ondersteuning aan deelnemende sportverenigingen. Voornamelijk bij voetbal-, hockey-, tennis- en korfbalverenigingen Aan 86 verenigingen zijn starterspakketten Gezonde Sportkantine uitgegeven.

Adviseurs organiseerden 24 inspiratiesessies voor sportverenigingen, waarvan 18 plaatsvonden in JOGG-gemeenten. Gemiddeld trekken inspiratiesessies zo’n tien deelnemers. Tijdens het WK Beachvolleybal (26 juni tot en met 5 juli 2015) zijn in Den Haag drie landelijke bijeenkomsten georganiseerd om verenigingen te informeren en om elkaar te inspireren. Aan deze drie bijeenkomsten namen 86 deelnemers deel, variërend van sportverenigingen tot JOGG-regisseurs en (sport)bestuurders.

Begin december 2015 is samen met NOC*NSF en Arko Sports Media (ASM) invulling gegeven aan het programma van het Nederlands Congres van Sportbestuurders. Dit Congres richtte zich op vertegenwoordigers van sportverenigingen, maar ook op kantinebeheerders, beleidsmedewerkers van gemeenten, exploitanten en beheerders van sportaccommodaties. Het congres werd bezocht door 182 bezoekers.

De lokale uitvoering van het project is belegd bij MVV Nederland. Betrokken partijen zijn NOC*NSF en het Voedingscentrum. NOC*NSF heeft een verbindende rol naar sportbonden en heeft een adviserende rol over gezondheidsbeleid bij sportverenigingen. Het Voedingscentrum is kennispartner op het gebied van gezonde voeding en ontwikkelde in 2015 de Kantinescan die monitort in hoeverre het voedings- en drankenaanbod van een (sport)kantine voldoet aan het niveau Brons Zilver of Goud volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines.

Akkoord Gezonde Voeding op Scholen

De school heeft grote invloed op het leven van jongeren. Een gezond voedingsaanbod op scholen kan daarom een belangrijke basis bieden voor een gezonde leefstijl van deze jongeren. Ook cateraars, automatenleveranciers, producenten en andere toeleveranciers nemen de verantwoordelijkheid voor gezondere voeding op scholen.

In 2015 is het Handvest Gezonder Voedingsaanbod op Scholen (looptijd 2011-2015) aangescherpt.

Het nieuwe Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2016–2020 richt zich op alle individuele scholen in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Ondertekenaars moeten voor de scholen die zij bedienen voldoen aan het niveau ‘Zilver’ volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Jongeren Op Gezond \Gewicht beheert dit Akkoord.

De intentieverklaring van het ‘Akkoord Gezonde Voeding Op Scholen’ is op 13 oktober 2015 door 24 bedrijven ondertekend.

De Gezonde School  

Adviseurs van Jongeren Op Gezond Gewicht stimuleren JOGG-gemeenten actief om de Gezonde School-aanpak in te zetten. Scholen die Gezonde School willen worden kunnen daarvoor ondersteuning krijgen. In de periode 2012-2015 is vanuit de landelijke impuls Gezonde School in totaal aan 918 scholen in JOGG-gemeenten een of meerdere vormen van ondersteuning toegekend (op een totaal 3.684 scholen in JOGG-gemeenten). Daarnaast konden scholen voor ondersteuning een beroep doen op lokale ondersteuning vanuit de GGD.

Vignet Gezonde School

In totaal waren er per 1 oktober 2015 447 scholen met een vignet Gezonde School. In 2015 waren er 166 scholen met een vignet Gezonde School in JOGG-gemeenten.

De Gezonde Werkvloer

Tijdens de inspiratiesessie op het Deltion College in Zwolle (in samenwerking met de MBO Raad) hebben 900 eerstejaars MBO-studenten in drie opeenvolgende sessies kennis gemaakt met de waarde van een gezonde leefstijl in relatie tot werk, hun kansen op de arbeidsmarkt en persoonlijk vitaliteitsbeleid.

Jongeren Op Gezond Gewicht organiseerde in 2015 5 lokale bijeenkomsten in het kader van De Gezonde Werkvloer. JOGG-gemeenten zien de meerwaarde om, naast beleid specifiek gericht op jongeren, het lokale bedrijfsleven via het project de Gezonde Werkvloer te betrekken. Op die manier wordt de brede omgeving van het kind bereikt, denk aan voorbeeldgedrag van ouders die op het werk ook actief zijn voor een gezonde leefstijl en docenten op scholen. Het is tevens een extra impuls en stimulans voor publiek private samenwerking in het kader van de JOGG-aanpak. Van de vijf lokale inspiratiebijeenkomsten zijn er in 2015 4 in JOGG-gemeenten georganiseerd: Oss, Smallingerland, Haarlemmermeer, Houten. Eén sessie vond plaats in Ede, bij DeliXL in samenwerking met Alles Is Gezondheid... Middels de 5 bijeenkomsten zijn 250 bedrijven en organisaties bereikt en 12 best practices van bedrijven beschreven. Nieuwe contacten voor publiek private samenwerking zijn gelegd, waarvan er zeven concreet zijn geworden.

Klik hier om de volledige monitor jongeren op gezond gewicht 2016 te downloaden (pdf)

 

Terugblik 2015